linkaGoGo - Subscriptions

 

Trial

Plus

Premium

Price   
Subscription fee Try linkaGoGo 14 days for only 99 cents $7.95 per year $29.95 per year
View Bookmarks   
 HomeYesYesYes
 IndexYesYesYes
 SearchYesYesYes
 FoldersYesYesYes
 Order ByYesYesYes
 SiteSeeYesYesYes
 GoGo SearchYes-Yes
 NO BannersYesYesYes
Manage Bookmarks   
 'Add to linkaGoGo' bookmarkletsYesYesYes
 Edit bookmarksYesYesYes
 Upload bookmarksYesYesYes
 Download bookmarksYesYesYes
 Verify bookmarksYesYesYes
 Bookmark links through emailYesYesYes
 Automatic weekly email backupYes-Yes
 Maximum number of bookmarks50001000020000
Share   
 Public FoldersYesYesYes
 Publish AssistentYesYesYes
 Email BookmarksYesYesYes
Tools   
 Bookmark ConverterYesYesYes
 Duplicate FinderYesYesYes
 Printer Friendly ListYesYesYes
 TimelineYesYesYes
 Mobile accessYesYesYes
 ChannelsYes-Yes
 Command AccessYes-Yes
 Secure Connections (https/ssl)YesYesYes
 SyncIt supportYes-Yes
Toolbars   
 RecentYesYesYes
 Last AddedYesYesYes
 FavoriteYesYesYes
 Most UsedYesYesYes
 GoGo searchYesYesYes
 SearchYesYesYes
 GoogleYesYesYes
 Smart bookmarksYesYesYes
 FoldersYesYesYes
 IndexYesYesYes
 Order ByYesYesYes
 RemindersYesYesYes
 RSS FeedsYesYesYes
 Folder contentsYesYesYes
Options   
 Performance optionsYesYesYes
 Miscellaneous optionsYesYesYes
 Color themesYesYesYes
 Home page layout (Images, RSS feeds, Folders, Embedded pages)YesYesYes
 Customizable toolbarsYesYesYes
 Customizable Page StyleYesYesYes
 


Copyright´┐Ż 2001-2013linkaGoGo, All Rights Reserved Home · About Us · Contact Us · Terms of use · Privacy Policy · Testimonials